Beslut (Gusp) 2019/1988 av Kommittén för Utrikes- och Säkerhetspolitik av den 26 november 2019 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2019/1245 (Atalanta/4/2019)