Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimas, kuriuo nustatomos Kolumbijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos