Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen sopimus puitteiden luomisesta Kolumbian tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin