Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1112 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)