Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2019/1112, 12. juuni 2019, millega nimetatakse ametisse Vahemere lõunapiirkonna keskosas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED SOPHIA) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)