Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/1112 af 12. juni 2019 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)