Kommissionens förordning (EG) nr 574/2008 av den 19 juni 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004