Регламент (ЕО) № 574/2008 на Комисията от 19 юни 2008 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004