Asia C-390/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 30.5.2018 – Valittajina Irit Azoulay ym. ja muuna osapuolena Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palkkaus — Perhelisät — Koulutuslisä — Koulutuksesta aiheutuvien kulujen korvaamatta jättäminen — Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 1 kohta)