Cauza C-548/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 9 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Saarländisches Oberlandesgericht - Germania) – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg (Trimitere preliminară – Spațiu de libertate, securitate și justiție – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 593/2008 – Legea aplicabilă obligațiilor contractuale – Articolul 14 – Cesiune de creanțe – Opozabilitate față de terți)