Zaak C-548/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Saarländische Oberlandesgericht - Duitsland) – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 593/2008 – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Artikel 14 – Cessie van vorderingen – Derdenwerking)