Lieta C-548/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 9. oktobra spriedums (Saarländisches Oberlandesgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (EK) Nr. 593/2008 – Tiesību akti, kas piemērojami līgumiskām saistībām – 14. pants – Prasījumu cesija – Iespēja atsaukties uz to attiecībā uz trešajām personām)