asia C-548/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Saarländisches Oberlandesgericht – Saksa) – BGL BNP Paribas SA v. TeamBank AG Nürnberg (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 593/2008 – Sopimusvelvoitteisiin sovellettava laki – 14 artikla – Saatavien siirto – Oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin)