Sprawa C-56/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 marca 2020 r. – Komisja Europejska / Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., Rzeczpospolita Polska [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 108 ust. 2 TFUE – Pomoc inwestycyjna – Pomoc operacyjna – Infrastruktura lotniskowa – Finansowanie publiczne przyznane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo – Decyzja Komisji Europejskiej – Pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym – Nakaz odzyskania pomocy – Stwierdzenie nieważności przez Sąd Unii Europejskiej – Istotny wymóg formalny – Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron]