Věc C-56/18 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. března 2020 – Evropská komise v. Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Polská republika („Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Článek 108 odst. 2 SFEU – Investiční podpora – Provozní podpora – Letištní infrastruktura – Veřejné financování poskytnuté obcemi Gdyně a Kosakowo na výstavbu letiště Gdyně-Kosakowo – Rozhodnutí Evropské komise – Podpora neslučitelná s vnitřním trhem – Nařízení vrácení podpory – Zrušení Tribunálem Evropské unie – Podstatná formální náležitost – Procesní práva zúčastněných stran“)