Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 67, 4 maart 1994