Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) — Bekendmaking van een vacature voor de functie van uitvoerend directeur (tijdelijk functionaris — rang AD 14) — COM/2019/20038