Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (kopuzņēmums EuroHPC) — Sludinājums par vakantu izpilddirektora amatu (Pagaidu darbinieks – AD 14 kategorija) COM/2019/20038