Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор (срочно нает служител — степен AD 14) — COM/2019/20038