Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw