Pisemne zapytanie E-7025/10 Luigi de Magistris (ALDE) do Komisji. Wydalenia Romów z Francji