Verordening (EEG) nr. 1393/72 van de Commissie van 30 juni 1972 houdende vaststelling van de restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm voor melasse, stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector