Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 334/2013 al Comisiei din 11 aprilie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume