Věc C-474/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. října 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal in Northern Ireland — Spojené království) — Department of the Environment for Northern Ireland v. Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd ( „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Směrnice 2001/42/ES — Článek 6 — Jmenování orgánu, který může být dotčen vlivy provádění plánů a programů na životní prostředí, pro účely konzultace — Možnost, aby orgán pro konzultaci vypracoval plány nebo programy — Povinnost jmenování odlišného orgánu — Podrobnosti k informacím a konzultacím s orgány a veřejností“ )