SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1085/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Pesaro van subsidies uit hoofde van het actieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van Internet.