Sprawa C-459/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 31 lipca 2017 r. – SGI/Ministre de l'Action et des Comptes Publics