Causa C-459/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 31 luglio 2017 — SGI/Ministère de l’Action et des Comptes Publics