Решение № 30/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 30 април 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$