Zaak C-501/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 april 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Köln — Duitsland) — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels (Prejudiciële verwijzing — Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikel 5, lid 3 — Compensatie voor passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten — Draagwijdte — Vrijstelling van de verplichting tot compensatie — Begrip „buitengewone omstandigheden” — Schade aan een band van een luchtvaartuig door een vreemd object op de start- of landingsbaan)