Komisjoni määrus (EÜ) nr 183/2009, 6. märts 2009 , millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 VI lisa seoses suhkrusektori kvootide kohandamisega 2009/2010. turustusaastaks