FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2011 OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION Sektion III – Kommissionen