ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0096/03 υποβολή: Isidoro Sánchez García (ELDR) προς την Επιτροπή. Προσαρμογή του καθεστώτος ένταξης των Καναρίων Νήσων στην ΕΕ στα θέματα της μετανάστευσης.