Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for produktionsåret 1996/97 af orienteringspriserne for vin (KOM(96)0044 - C4-0181/96 - 96/0074(CNS)) (Høringsprocedure)