Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 stycznia 2010 r.$