2010 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.$