Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28 päivänä tammikuuta 2010.