Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 28. jaanuar 2010.