Prispôsobenie sa zmene klímy v oblasti veľkých projektov infraštruktúry