Goedkope leningen voor sociale woningen die door de Commissie van de Europese Gemeenschappen kunnen worden toegekend in het kader van artikel 54 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal