Rådets beslut (EU) 2016/1708 av den 20 september 2016 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Förbundsrepubliken Tyskland