Rådets afgørelse (EU) 2016/1708 af 20. september 2016 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland