POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19 (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Poročevalec: Luděk Niedermayer