Lieta T-599/18: Prasība, kas celta 2018. gada 5. oktobrī – Aeris Invest/VNV