Υπόθεση T-599/18: Προσφυγή της 5ης Οκτωβρίου 2018 — Aeris Invest κατά Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)