SPOROČILO KOMISIJE Razvijanje skupnega zračnega prostora z Republiko Moldavijo