OZNÁMENIE KOMISIE Vytvorenie spoločného leteckého priestoru s Moldavskou republikou