KOMUNIKAT KOMISJI Stworzenie wspólnego obszaru lotniczego z Republiką Mołdowy