KOMISSION TIEDONANTO Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Moldovan tasavallan kanssa