KOMISJONI TEATIS Moldova Vabariigiga ühise lennunduspiirkonna väljaarendamine