ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Δημιουργία κοινού εναέριου χώρου με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας